1
Apartamenty Plaza to przedsi?biorstwo po?rednicz?ce w wynajmie apartament?w na obszarze Zakopanego i Ko?obrzegu. Wsp??pracujemy z zaufanymi w?a?cicielami apartament?w, by m?c zaoferowa? odwiedzaj?cym najlepsze noclegi.
1
Pok?ty to pracownia projektowania wn?trz mieszcz?ca si? we Wroc?awiu. Pracujemy nad projektami pomieszcze? prywatnych i komercyjnych. Tworzymy zar?wno ca?e wn?trza mieszkaniowe, jak i pojedyncze pomieszczenia. Gwarantujemy kompleksow? obs?ug? ? pomagamy w wybieraniu wykonawc?w, czy materia??w. Dbamy o to, aby ka?de wn?trze by?o atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne.
1
Invest-Center to firma projektowa z Olsztyna, przygotowuj?ca dla klient?w gotowe projekty dom?w. Specjalizacj? firmy s? domy jednorodzinne, lecz istnieje te? mo?liwo?? wykonania projektu budynk?w u?ytkowych b?d? gospodarczych. Nasze projekty wyr??niaj? si? po??czeniem u?yteczno?ci z nowoczesnym designem.
1
We Do to agencja przygotowuj?ca ?luby i imprezy rodzinne lub firmowe. Jej w?a?cicielk? jest Marta Wilk. To niezwykle kreatywna pasjonatka, kt?ra mo?e pom?c Wam w organizacji tego najwa?niejszego dnia w Waszym ?yciu. W ofercie agencji We Do dost?pne s? r??norodne pakiety us?ug, dopasowane do Waszych wymaga?.
1
Oko Architekci to studio dyplomowanej architekt, absolwentki Politechniki w Krakowie ? Agnieszki Starachowskiej. Dzia?a przede wszystkim na terenie Kielc, lecz istnieje mo?liwo?? wsp??pracy w innej miejscowo?ci. Architekt zajmuje si? wykonywaniem projekt?w wn?trz mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej. W ofercie studia Oko Architekci znale?? mo?na kilka pakiet?w, kt?re r??ni? si? cen?, a tak?e zakresem prac. Ich szczeg??owy opis mo?ecie znale?? Pa?stwo na naszej witrynie internetowej. Widoczne ceny s? jednak orientacyjne, poniewa? ka?d? z prac rozpatrujemy indywidualnie. Zapraszamy serdecznie!